THỨC ĂN MEN VI SINH

Cách làm thức ăn ủ men vi sinh trong chăn nuôi . 
Thức ăn cho vật nuôi có ý nghĩa cực quan trọng không chỉ liên quan tới vấn đề dinh dưỡng và chất lượng thịt thương phẩm sau này, trong thức ăn chăn nuôi còn có thể phòng và kháng bệnh cho vật nuôi nếu chúng ta thực hiện một cách khoa học. 
Với kin nghiệm chăm nuôi gà vi sinh thành công nhiều năm, trang trại Gà 6 ngón Mẫu Sơn xin được chia sẻ kinh nghiêm lên men thức ăn tới toàn thể bà con cùng chăn nuôi như bên dưới nha. 

 Bà con chuẩn bị các nguyên liệu sau 

– Cám ngô, cám gạo, cám mạch, cám mỳ, bã bia, bã đậu, khô lạc, khô vừng, khô đậu tương, rau củ các loại. Tùy theo địa phương có nguồn gì chúng ta dùng nguồn đó.

+ Men saccharomyses. + Rỉ mật.

Chia làm 3 công thức cho 3 giai đoạn phát triển của gà.

  Giai đoạn 1  

Áp dụng cho gà từ 1ngày tuổi tới 10 ngày tuổi

Công thức 1

Bột ngô (bắp): 14%.
Tấm: 40%.

Cám gạo 10%.
Khô đậu nành: 30%
Đậu nành rang sấy: 5%.
Bột đá mịn, hoăc bột sò 0.5% Men ủ (saccharomyses): 50gr

Premix khoáng và vitamin 0.5%

Công thức 2

Bột ngô(bắp): 14% Tấm gạo: 40%
Khô đậu nành: 35% Đậu nành rang sấy: 5% Cám gạo: 5%

Bột đá: 0,5%
Premix khoáng vitamin: 0,5%. Men ủ (saccharomyses): 50gr

Giai đoạn 2  

Áp dụng cho gà từ 11 ngày tuổi tới 60 ngày tuổi

Công thức 1
Ngô (bắp): 60%,

Cám gạo hoặc cám mạch 25%. Khô đậu 20%.

Đậu nành rang: 5%
Premix khoáng vitamin (hữu cơ): 0,5%.

Men ủ (saccharomyses): 50gr.

Công thức 2

Ngô 60%,
Cám gạo 15%,
Bã bia (bã sắn mì)10%
Khô đậu 17%.
Đậu nành rang 5%
Premix khoáng và vitamin: 0,5%. Men ủ ( saccharomyses): 50gr

Công thức 3

Ngô 60%,
Cám gạo 15%,

Bã đậu 10%,
khô đậu 13%.
Đậu nành rang sấy 5%
Premix khoáng và vitamin 0,5%. Men ủ (saccharomyses) 50gr.

Giai đoạn 3  

Áp dụng cho gà từ 61 ngày tuổi tới khi xuất chuồng.

Công thức 1

Bột ngô 45%,
Cám gạo 15%
Cám mạch 15%,
Bã bia (bã sắn mì)10%. Khô đậu 13%,

Đậu nành rang sấy 5% Premix khoáng vitamin 0,5%, Men ủ: (saccharomyses) 50gr

Công thức 2

Bột ngô 40%,
Cám gạo 20%,
Bã bia (bã sắn mì)15%, Bã đậu nành 10%.

Khô đậu 13%.
Premix khoáng và vitamin 0,5%, Men ủ (saccharomyses) 50gr.

Công thức 3

Bột ngô 45%,
Cám gạo 20%,
Bã bia (bã sắn mì)20%.
Khô đậu 13%,
Đậu nành rang sấy: 5% Premix khoáng vitamin 0,5%, Men ủ (saccharomyses): 50gr.

CÔNG THỨC CÁM GÀ ĐẺ:

Giai đoạn từ 7-12 tuần:

Cám ngô (bắp):55%
Cám gạo: 15%
Khô dầu nành: 25%
Đậu nành rang: 5%
Premix khoáng và vitamin: 0.5% Men ủ (saccharomyses) : 50gr

  Giai đoạn từ 13 tuần – 17 tuần 

Cám ngô(bắp):60%
Cám gạo: 15%
Khô đậu nành: 20%
Đậu nành rang: 5%
Premix khoáng và vitamin: 0,5% Men ủ (saccharomyses): 50gr

  Giai đoạn từ 18 – 20 tuần 

Cám ngô(bắp): 55%
Cám gạo: 10%
Khô đậu nành: 25%
Đậu nành rang : 5%
Bột đá( bột vỏ trứng): 5% Premix khoáng và vitamin: 0.5% Men (saccharomyses): 50gr

  Giai đoạn từ 21 tuần – loại thải 

Bột ngô ( băp): 50% Cám gạo 12%
Khô đậu nành: 25% Đậu nành rang:5% Bột đá: 8%

Premix khoáng và vitamin: 0,5% Men (saccharomyses): 50gr.

Chúc cả nhà thành công với mô hình chăn nuôi của mình

Leave Comments

0337 690 286
0337690286